Postępowanie na pobór próbek i badania laboratoryjne wody i ścieków.

Wykonanie usługi polegającej na pobraniu prób i wykonaniu badań laboratoryjnych wraz z opracowaniem analiz i sporządzeniem kompletnych sprawozdań z badań wody surowej i uzdatnionej, ścieków surowych i oczyszczonych, wód popłucznych ze stacji uzdatniania wody, osadów ściekowych po prasie oraz wód powierzchniowych powyżej i poniżej zrzutu oczyszczonych ścieków do odbiornika.

Metryka sprawy
Osoba, która wytworzyla informację: edytor zwkiuk
Data wytworzenia informacji: 2019-12-12 10:20:24
Dokument opublikowany przez: edytor zwkiuk
Data publikacji: 2019-12-11 10:14:00
Ostatni modyfikacja wykonana przez: edytor zwkiuk
Data ostatniej modyfikacji: 2019-12-30 09:26:25