Zamówienia publiczne

W poniższej tabeli zamieszczone są informacje o postępowaniach w sprawie udzielenia zamówienia publicznego prowadzonych zgodnie z Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) . Postępowania wyłączone ze stosowania ww ustawy zamieszczane są na stronie: platformazakupowa.pl/zwkiuk_swiebodzin

Lp. Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Załączniki
Aktualnie brak przetargów do wyświetlenie