Przedmiot działalności i kompetencje

Zakład Wodociagów Kanalizacji i Usług Komunalnych Sp. z o.o. prowadzi działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków w oparciu o ustawę z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2017 r. poz. 328, 1566 i 2180), zwanej dalej ustawą i ustawę z dnia 20 grudnia 1996 roku o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 1997 r. nr 9 poz. 43 z późn. zm.). Spółka uzyskała wymagane ustawą (art. 16 pkt. 1) zezwolenie Zarządu Miasta Świebodzina w formie decyzji GKiM.II.70162-7/02 z dnia 9 października 2002 roku na prowadzenie działalności w przedmiotowym zakresie na czas nieokreślony.

Metryka sprawy
Osoba, która wytworzyla informację: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2018-08-13 03:18:51
Dokument opublikowany przez: Administrator
Data publikacji: 2018-08-13 03:18:51
Ostatni modyfikacja wykonana przez: edytor zwkiuk
Data ostatniej modyfikacji: 2018-09-10 02:01:20