Ochrona danych osobowych

Podmiot przetwarza dane na podstawie art. 6 RODO w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu, którym jest zapewnienie mieszkańcom dostawy wody oraz odprowadzenie i oczyszczenie ścieków.

Podmiot posiada opracowaną i wdrożoną Politykę Ochrony Danych Osobowych. W związku z posiadaniem monitoringu w załączeniu, oprócz klauzuli infomacyjnej dla klientów, przedstawiamy klauzulę informacyjną dla osób, które znajdą się w jego zasięgu. Monitoring jest oznaczony ikonką – zdjęciem z informacją „Obiekt monitorowany”.

Metryka sprawy
Osoba, która wytworzyla informację: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2018-08-13 03:19:19
Dokument opublikowany przez: Administrator
Data publikacji: 2018-08-13 03:19:19
Ostatni modyfikacja wykonana przez: edytor zwkiuk
Data ostatniej modyfikacji: 2019-07-11 01:30:35